DIENSTEN - Social Unity - Begeleiding op maat

Social unity logo
logo
Ga naar de inhoud
Ambulante begeleiding.
We begeleiden cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving en bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden. We houden daarbij rekening met de culturele achtergrond van de cliënt. Er zijn verschillende oorzaken die als gevolg kunnen hebben dat een gezin (tijdelijk) uit balans is. Een verstoorde gezinssituatie heeft over het algemeen een negatieve invloed op alle gezinsleden.
De hulpverlener van Social Unity onderzoekt samen met het gezin, en indien van toepassing ketenpartner(s), waar het gezin problemen ondervindt, wat de wensen vanuit het gezin zijn, wat de draaglast en -kracht zijn en wat er nodig is om het gezin te helpen. Ouders worden ondersteund in hun rol als opvoeder en worden geholpen om hun kwaliteiten te benutten. Vervolgens kan het gezin weer op eigen kracht verder en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien. Indien van toepassing bieden wij ook ondersteuning bij scheidingsproblematiek.
Individuele begeleiding
We bieden ook individuele begeleiding aan volwassenen aan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er grote veranderingen optreden in iemands leven en dat iemand behoefte heeft aan ondersteuning om zijn leven weer vorm te geven of weer op te pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: ondersteuning bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten, financiën, postverwerking en het ontwikkelen van een zinvolle dagbesteding. Dit alles heeft als doel het behouden en het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Jongeren coaching
Opgroeien en het ontdekken van je eigen identiteit gaan niet altijd vanzelf. Social Unity begeleidt jongeren van 16 tot en met 23 jaar die ondersteuning nodig hebben op het gebied van school, studie, financiën, psychosociale ontwikkeling, sociale contacten, omgaan met autoriteit, dagelijkse structuur en/of problemen thuis.
Wij onderzoeken samen met de jongere wat hij of zij wil leren en daarbij nodig heeft. Aan de hand daarvan maken wij een plan van aanpak waar we samen aan zullen werken. Daarbij maken wij gebruik van de kwaliteiten van de jongere en zijn omgeving. Het doel van de hulpverlening is dat de jongere zich zelfstandig kan redden in de samenleving.


Consultatie en advies bij begeleiding

Begeleidt u een individu of een gezin?

- waar culturele sensitiviteit van belang is en komt u er samen met de cliënt niet uit?
- waarbij er een veiligheidsinschatting gemaakt dient te worden?
- waarbij uw normen en waarden botsen met die van de cliënt?
- en heeft u behoefte om over desbetreffende casus te sparren?

Bel of mail ons gerust, wij denken graag met u mee.
Particulier

Heeft u een vraag en/of ondersteuning nodig? Ontvangt u voor desbetreffende  geen financiering vanuit de WMO of Jeugdwet?? Neem contact met ons op voor het onderzoeken van de mogelijkheden. Het eerste gesprek is altijd gratis.

ADRES

Keulenstraat 11-A-F, 7418 ET Deventer
Tel: 057-0585000 | Mobiel: 06-14988500
info@socialunity.nlU N I T Y
S O C I A L
POWERD B Y
NOOR GRAPHICS
Terug naar de inhoud